Twitter və Square necə yarandı - Jack Dorsey-nin heakyəsi | Tech-Famous #48

Twitter və Square necə yarandı - Jack Dorsey-nin heakyəsi | Tech-Famous #48


Cek Dorsey 1976-cı ildə ABŞ-ın Luisiana ştatının Seynt Luis şəhərində dünyaya gəlir. Cek yeniyetmə yaşlarında proqramlaşdırmaya xüsusi həvəs göstərir. Elə bu həvəsinin nəticəsi olaraq o "Taxi-Dispatching" tətbiqini hazırlayır. Bu cavan oğlanın hazırladığı tətbiqi bir çox taksi şirkəti istifadə etməyə başlayır və beləliklə Cek biznes və böyük proqramlaşdırma dünyasına ilk addımlarını atır.