Planetlərə enmədən onların tərkibini necə müəyyən edirik?

Planetlərə enmədən onların tərkibini necə müəyyən edirik?


➤İnsanlıq yerin peykindən başqa kosmosdakı heç bir cismə ayaq basa bilməyib. Mars və aydan başqa heç bir planet üzərində birbaşa təmaslı tətqiqatlar aparılmayıb. Amma biz necəsə bütün obyektlərə enmədən, yaxınlaşmadan onların, hətta öz qalaktikamızdan kənardakı cisimlərin belə tərkiblərini öyrənə bilirik. Bu məlumatlar bəzilərinə yalan kimi gəlir amma bütün bunların bir elmi-texniki əsası var. Gəlin nəzər salaq.